ĐĂNG KÝ NGAY

Chương trình kéo dài từ đây đến hết tháng 3

ĐĂNG KÝ NGAY

KHÁCH HÀNG: Chị Thanh (25 tuổi) 

DỊCH VỤ: Uốn Nhuộm tạo hình tóc Bob

ĐÁNH GIÁ:  5 sao cho dịch vụ ở đây

KHÁCH HÀNG: Chị Hoa (30 tuổi) 

DỊCH VỤ: Uốn, Nhuộm, tạo hình tóc ngang vai

ĐÁNH GIÁ:  5 sao 

KHÁCH HÀNG: Chị Vy (24 tuổi) 

DỊCH VỤ: Uốn, Nhuộm mix màu 

ĐÁNH GIÁ:  5 sao 

BOOK LỊCH

SHYNH HOUSE SALON

33 Trần Quốc Thảo, P.6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh